Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Foderautomater til fasaner og agerhøns.

DuckTube til Ænder.


FoderTønden

Blog

Blog

Her i min blog er i meget velkommen til, at stille spørgsmål, komme med kommentar, gode råd og andet der har med foderautomater, og fodring af vildtfugle at gøre.

view:  full / summary

Fodring og udsætning af ænder.

Posted on January 17, 2021 at 11:10 AM Comments comments (4497)

Udsætning og fodring af ænder.

Udsætning og fodring af ænder er ofte genstand for kritik, fordi der sker en tilførsel af næringsstoffer til søen. Desværre ses det også, at

udsætningsmetoderne ikke sikrer, at de udsatte ænder får en naturlig adfærd.

Begge dele kan der dog rettes op på ved den rette udsætning og fodring.


NATUR/VILDTPLEJE:

Mange søer er alene blevet etablere...

Read Full Post »

Med ænderne i fokus.

Posted on March 8, 2017 at 3:20 AM Comments comments (9856)

Som de fleste nok ved, er det ved at være forår i Danmark.

Det betyder at vores vilde fugle, herunder også ænderne er ved at parre sig ud.

For at hjælpe især ænderne, kan man gøre flere ting.

Vi har fodret igennem vinteren og fodre sikkert stadig.

Mange har sikkert også prøvet det, at ænderne har lagt deres æg i krat og siv i kanten af sø/mosen. Her oplever man desværre også, at der ikke kommer...

Read Full Post »

Helårs Fodring.

Posted on February 11, 2017 at 3:00 AM Comments comments (53794)

Fodring af hønsefugle

Mange jægere har nydt at pusle med det lille opdræt og udsætte fasaner og agerhøns.

Desværre må mange erkende, at langtidsvirkninger på den naturlige bestand er udeblevet, men skal man tro det britiske Game Conservancy (GC), så bærer jægerne og vildtudsætterne selv hovedansvaret for, at udsatte fugle ikke har tilstrækkelig ynglesucces.

Fasanernes adfærd har næppe ændret sig ...

Read Full Post »

Rss_feed