Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Foderautomater til fasaner og agerhøns.

DuckTube til Ænder.


FoderTønden

Blog

Blog

Fodring og udsætning af ænder.

Posted on January 17, 2021 at 11:10 AM

Udsætning og fodring af ænder.

Udsætning og fodring af ænder er ofte genstand for kritik, fordi der sker en tilførsel af næringsstoffer til søen. Desværre ses det også, at

udsætningsmetoderne ikke sikrer, at de udsatte ænder får en naturlig adfærd.

Begge dele kan der dog rettes op på ved den rette udsætning og fodring.


NATUR/VILDTPLEJE:

Mange søer er alene blevet etableret,

fordi der har været et ønske om bedre jagtmuligheder på vandfugle. En af måderne at sikre gode jagtmuligheder i søer er at udsætte ænder.

Udsætning af ænder er forholdsvis enkelt sammenlignet med udsætning af fasaner og agerhøns. Ællingerne er meget robuste og kan hurtigt

klare sig selv.


Udsætningsstedet:

Det ideelle udsætningssted for ænder er en sø med fladvandede områder, flade søbredder og vegetation, der giver dækning. Størrelsen er ikke

afgørende, men lovgivningen sætter en øvre grænse for udsætning på maks. én ælling pr. 150 m² eller én voksen and pr. 300 m² åben, ubevokset

vandflade.

I tilknytning til søen skal der være dækning i form af rørskov, pileskov eller lignende, som kan yde god dækning. Endelig vil en eller flere øer være

gode, så ællingerne kan søge dækning for eksempelvis ræv.


Alder på ællinger:

Ællingerne skal sættes ud, når de er to-tre uger gamle. Jo tidligere de bliver sat ud, des vildere bliver de, og det ønsker vi. Samtidig knyttes de

stærkere til udsætningsstedet, hvilket sidenhen byder på den optimale jagt.


Tidspunkt:

Ællingerne skal sættes ud senest en måned, inden jagten går ind. Med den nuværende lovgivning betyder det inden 1. august, og rent faktisk sættes

de fleste ællinger ud i maj og juni. Vejret skal helst være godt – tørt og gerne solskin.

En periode med godt vejr er værd at vente på. Det kan anbefales at sætte ællingerne ud tidligt om morgenen, så de har mange lyse timer til at vænne

sig til deres nye levested.


Fodring:

Fodring af udsætte ællinger skal ske uset, så ænderne ikke vænner sig til mennesker. Der fodres med kraftfoder i starten, hvor ællingerne behøver

mange næringsstoffer. Byg er den bedste kornsort at fodre ællinger med, fordi det indeholder mere protein end eksempelvis hvede.

Fodringen skal ske på jorden ved søen eller via en foderautomat i umiddelbar nærhed af udsætningsstedet. Ællingerne må endelig ikke mangle foder.

Så er der risiko for, at de forlader søen.

Der skal med jævne mellemrum lægges kråseflint ud. Det gøres ved at smide en skovlfuld grus eller sand på jorden ved siden af foderpladsen.


Fodring med mindst mulig forurening:

Ænder er forholdsvis nemme at fodre. Fodring til trækjagt skal helst ske dagligt, så ænderne æder foderet helt op, inden de får nyt. Ved udsætning er

det en god idé at fodre med lange mellemrum (en gang om ugen) og h.elst uset. Så får ænderne en mere naturlig adfærd i form af skyhed over

for mennesker.

Byg, hvede, havre og raps er velegnet foder til vildænder.

Specifikt til krikænder kan raps, knækkede kerner, havre og græsfrø fra eksempelvis rød svingel anbefales. Græsfrø flyder oven på vandet og er

derfor særligt velegnede til vildænder, især pibeænder og krikænder.

Ællinger på to til tre uger skal have kraftfoder, som i de efterfølgende to til fire uger suppleres med byg eller hvede.

Dette supplement udgør derefter foderet.

Ingen lovgivning forbyder udsætning eller fodring

Der er ikke lovgivning, som direkte forbyder fodring og udsætning af ænder i nyetablerede søer, men fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø. Men nogle kommuner har den praksis, at de opsætter betingelser om, at der ikke må udsættes eller fodres ænder i eller i

nærheden af søen.

Mange ænder tilfører søen unaturligt meget næringsstof, som kan resultere i dårlig vandkvalitet. Det er især det kvælstof og fosfor, som ænderne

afleverer i form af gødning, der påvirker vandkvaliteten. Dermed påvirker ænderne søens øvrige dyre- og planteliv, fordi søer med dårlig vandkvalitet

forhindrer mange arter i at leve i søen.

Når en sø er etableret, bliver den efter kort tid omfattet af Lov om naturbeskyttelse. Derfor vil pleje af søen afhænge af den tilladelse, der blev givet

ved etableringen. Skal søen plejes ud over, hvad der kan betegnes som almindelige pleje, kræver det dispensation – også selv om det ikke ændrer

ved naturtilstanden.


Omfang af udsætning:

Ifølge en undersøgelse fra DCE (daværende DMU) sættes der cirka 400.000 gråænder ud med jagt som formål i Danmark. Udsætningerne sker over

hele landet, men med en hovedvægt på øerne og i Øst- og Midtjylland. I beskedne 1-2 procent af landets 116.000 søer bliver der sat gråænder ud.

Hovedparten af udsætningerne sker i søer på 1-10 hektar, og på landsplan sættes der ænder ud i 25-40 procent af søer med denne størrelse.

Gennemsnitligt sættes der 300 ællinger ud pr. sø. Syv procent af udsætningerne er på 1.000 ællinger eller flere.

25 procent af udsætningerne er på færre end 50 ællinger.

Formålet med undersøgelsen var først og fremmest at belyse, om udsætning af gråænder påvirker søernes indhold af næringsstoffer. Der blev

udelukkende målt på fosfor, da det anses for at være det næringsstof, der volder flest problemer for vandkvaliteten i form af algevækst.

For at vurdere behovet for at begrænse påvirkningen blev koncentrationerne af fosfor i 143 søer – 68 med og 75 uden udsætning – målt i 2007.

Derudover blev der indhentet oplysninger om leverancer af i alt ca. 120.000 gråænder til udsætning fra tre større opdræt.

Fosforkoncentrationerne var klart højere (0,52 mg TP/l) i søer med udsætning end i søer uden (0,30 mg TP/l). Der kunne dog ikke påvises nogen

sammenhæng mellem koncentration og udsætningstæthed. Årsagen er en stor variation i

koncentrationerne af fosfor, stammende fra både andre fosforkilder og tidligere tilførsler, der er ophobet i søernes bundlag. Disse resultater giver

derfor ikke nogen mulighed for en generel vurdering af 150 kvadratmeter-reglens effekt.

Konklusionen påpeger derimod behov for at nuancere den gældende regel, som tillader udsætning i alle ferske vande. Sagen er nemlig den, at visse

næringsfattige søtyper er særligt sårbare for tilførsel af næringsstoffer, og i andre søer forekommer for eksempel sjældne eller rødlistede

dyre- og plantearter. Udsætning af ænder i denne typer søer vil – uanset tætheden – medføre en risiko for biologisk uhensigtsmæssige påvirkninger.

Udsættes der ænder i søer, som ikke har til- eller afgang, er udvaskningen begrænset. Det samme gælder den miljømæssige påvirkning af andet end

netop den del af søbredden, hvor ænderne sættes ud. Næppe målbar påvirkning af vandkvalitet Fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø.

Men af førnævnte undersøgelse fra DCE fremgår det, at påvirkningen ved udsætning af ænder er langt mindre end hidtil antaget, og at der ikke

umiddelbart kan påvises et reelt problem.

Det skal især ses i lyset af de restriktioner, der er indført for udsætning af ænder i søer. De sætter nemlig en grænse, afhængig af vandarealet, for,

hvor mange ænder der må sættes ud i en given sø. igennem tiden har udsætningen af ænder været genstand for kritik, fordi det blev anset for at

forurene vandmiljøet med næringsstoffer. Det har det ganske givet også gjort nogle steder, og det vil fortsat ske, hvis ikke udsætningen sker med

omtanke.

Undersøgelsens resultater og konklusioner er dog ikke entydige. Der kan spores en effekt af udsætning, men i nogle søer har man ikke kunnet

konstatere stigninger, som kan tillægges udsætning. Således viste undersøgelsen sæsonvariationer i næringsstofindholdet, som tilskrives den

frigørelse af fosfor, der er til stede i alle søers bundlag. Den målte forskel af fosforkoncentrationer i søer med og uden udsætning kan formentlig

primært tillægges tidligere udsætning af ænder, som har resulteret i fosforoplagring. Dermed bliver det sandsynligt, at udsætningens betydning

for mængden af næringsstof i forsøgsåret (2007) næppe er målbar. Det understøtter, at den gældende regel om maksimalt én ælling pr. 150

kvadratmeter er tilstrækkelig set ud fra en vurdering af næringsstoffer.


Flyvetræning:

Inden ænderne jages, skal man sikre sig, at de kan flyve. Hvis de ikke selv har vildtadfærd, skal de flyvetrænes, så man er sikker på, de kan flyve

tilfredsstillende. Normalt vil ællingerne være udvoksede og jagtbare, når de er 12-13 uger. Der kan dog være forskel på, hvor hurtigt ænder udvikler

sig: Er de udsat i en klar sø med god vandkvalitet, går det stærkere, end hvis de er udsat i en sur mosesø.

Inden flyvetræningen skal ænderne være sultne. Umiddelbart efter skal de til gengæld fodres godt.

Selve flyvetræningen foregår ved at presse ænderne forsigtigt op i den ene ende af søen. Det gøres ved at gå langs søkanten. Ænderne bliver

opmærksomme, lidt nervøse og svømmer op i søens ene ende, hvor de samles. Så springer man frem som trold af en æske, råber og klapper i

hænderne. Nu skal de helst flyve ud af hullet og flyve lidt rundt i cirkler for derefter at vende tilbage til søen. Hvis de ikke flyver, skal fodermængden

reduceres et par dage, og man kan så prøve igen.

Forudsætningen for, at udsætning af ænder resulterer i gode jagtoplevelser, er, at ænderne har en naturlig adfærd, når de skal jages. Kun derved

sikrer vi bevaring af andeudsætning som en del af dansk jagtkultur.

Knæk og bræk!

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2775 Comments

Reply golden goose
6:17 AM on August 3, 2022 
I together with my buddies were following the great items from your site and so unexpectedly I had an awful suspicion I never expressed respect to the web blog owner for those secrets. Those young men happened to be for this reason passionate to study them and now have in reality been loving those things. Appreciate your genuinely quite thoughtful as well as for finding this sort of incredible subject areas most people are really eager to understand about. Our honest regret for not expressing appreciation to you earlier.
golden goose http://www.goldengoose-outlet.us.com
Reply golden goose shoes
6:16 AM on August 3, 2022 
I precisely wished to thank you so much all over again. I am not sure the things that I would have created without these tricks contributed by you relating to my subject matter. Previously it was a real traumatic circumstance in my circumstances, nevertheless taking note of a skilled strategy you processed that forced me to cry for contentment. Now i'm happy for this assistance and expect you know what a powerful job you were providing teaching most people thru your web blog. I know that you have never encountered any of us.
golden goose shoes http://www.goldengooseshoes.us.org
Reply supreme hoodie
6:16 AM on August 3, 2022 
Thanks for your entire effort on this web page. Ellie loves managing research and it's simple to grasp why. All of us know all relating to the dynamic medium you render simple information by means of your blog and in addition welcome response from some others on that theme plus our favorite simple princess is really studying so much. Take pleasure in the remaining portion of the year. You're conducting a fantastic job.
supreme hoodie http://www.supremeclothingsstore.com
Reply off white
6:16 AM on August 3, 2022 
A lot of thanks for your whole labor on this web site. My mom take interest in conducting research and it's really easy to understand why. I hear all relating to the powerful medium you make reliable tactics through your website and therefore encourage response from the others on the issue plus our own daughter is actually discovering so much. Enjoy the remaining portion of the new year. You are always carrying out a very good job.
off white http://www.off--whiteoutlet.com
Reply golden goose
6:15 AM on August 3, 2022 
Thank you a lot for giving everyone remarkably special chance to discover important secrets from this site. It's usually so brilliant and as well , stuffed with a great time for me and my office mates to search your web site at minimum thrice in one week to read the newest tips you have. And indeed, I'm so actually impressed considering the exceptional opinions served by you. Selected 2 ideas on this page are in fact the most impressive I have ever had.
golden goose http://www.golden-goose.us
Reply stephen curry shoes
6:14 AM on August 3, 2022 
I wish to get across my respect for your kindness in support of folks that actually need assistance with this one theme. Your special commitment to passing the solution along became exceedingly interesting and has in every case permitted guys much like me to achieve their pursuits. This informative tips and hints signifies so much a person like me and substantially more to my mates. Thank you; from each one of us.
stephen curry shoes http://www.stephcurry.us
Reply jordan shoes
12:59 PM on August 2, 2022 
Thanks for your whole efforts on this website. My mom enjoys doing investigations and it's really simple to grasp why. My partner and i learn all of the powerful tactic you produce valuable items via your web blog and increase response from visitors about this concern so our own princess is without question studying so much. Enjoy the rest of the new year. You're doing a good job.
jordan shoes http://www.jordan12.us.com
Reply cheap kd 12
12:59 PM on August 2, 2022 
I definitely wanted to jot down a brief note to be able to appreciate you for these marvelous hints you are placing on this website. My time consuming internet investigation has at the end been honored with professional facts to write about with my family. I 'd assert that most of us site visitors actually are unequivocally fortunate to dwell in a great community with so many marvellous people with great principles. I feel really grateful to have used your entire web site and look forward to many more amazing moments reading here. Thanks again for all the details.
cheap kd 12 http://www.kd12.us.com
Reply yeezy
12:58 PM on August 2, 2022 
I wish to express my appreciation to this writer just for bailing me out of such a condition. Just after checking through the world wide web and meeting suggestions that were not productive, I assumed my entire life was gone. Existing devoid of the solutions to the problems you have sorted out as a result of the guideline is a serious case, and the ones that could have negatively damaged my career if I hadn't noticed your web page. Your own skills and kindness in dealing with all the things was priceless. I don't know what I would have done if I had not come upon such a step like this. I can also at this moment look ahead to my future. Thanks a lot so much for your skilled and amazing guide. I won't be reluctant to propose your web site to any person who ought to have direction about this problem.
yeezy http://www.yeezy-700.com
Reply bape clothing
12:58 PM on August 2, 2022 
I'm commenting to let you be aware of what a great experience my wife's daughter encountered viewing your web site. She figured out many things, not to mention what it's like to possess an ideal giving spirit to let folks clearly gain knowledge of chosen complex subject areas. You actually did more than readers' desires. Thanks for giving those practical, dependable, informative and also easy thoughts on this topic to Kate.
bape clothing http://www.bape-clothing.us
Reply jordan 11
12:57 PM on August 2, 2022 
I truly wanted to write a brief note to be able to say thanks to you for those stunning tips and tricks you are showing on this website. My considerable internet search has finally been compensated with reputable tips to write about with my pals. I would tell you that we readers are very much lucky to dwell in a really good community with very many marvellous professionals with beneficial techniques. I feel quite fortunate to have used the web site and look forward to some more fun moments reading here. Thanks again for a lot of things.
jordan 11 http://www.jordan11retro.us.com
Reply cheap curry 7
12:57 PM on August 2, 2022 
I would like to express some thanks to this writer for rescuing me from this type of predicament. Right after surfing throughout the world wide web and getting principles which are not pleasant, I was thinking my life was well over. Existing minus the solutions to the problems you have resolved by way of your good article is a critical case, and the kind that would have adversely damaged my career if I had not come across your web site. Your own knowledge and kindness in controlling all things was excellent. I am not sure what I would've done if I hadn't come upon such a subject like this. I am able to at this time look ahead to my future. Thanks very much for this professional and result oriented guide. I will not be reluctant to recommend the blog to anyone who should get guide on this issue.
cheap curry 7 http://www.curry-7.com
Reply jordan shoes
12:56 PM on August 2, 2022 
I simply desired to thank you very much once again. I am not sure the things I would've tried in the absence of the type of information shared by you over such a industry. It actually was a daunting concern for me personally, nevertheless spending time with a new professional technique you handled that took me to jump for gladness. Now i am grateful for your assistance and even sincerely hope you realize what a great job that you're getting into training other individuals through your web blog. I am certain you've never come across all of us.
jordan shoes http://www.jordan13.us.com
Reply cheap curry 6
12:56 PM on August 2, 2022 
Thank you a lot for giving everyone such a nice opportunity to read in detail from this blog. It's always very nice plus packed with a great time for me personally and my office fellow workers to search your blog at the very least 3 times in a week to see the latest things you have. Of course, I'm so certainly motivated concerning the outstanding suggestions you serve. Selected two facts in this article are basically the most efficient we have all ever had.
cheap curry 6 http://www.curry-6.us
Reply supreme clothing
1:35 AM on August 2, 2022 
Thank you for all your effort on this blog. My mother enjoys setting aside time for internet research and it's really simple to grasp why. A lot of people notice all relating to the compelling method you provide practical ideas through this web site and therefore increase response from visitors on the situation so my child is really discovering so much. Take pleasure in the remaining portion of the new year. You are carrying out a wonderful job.
supreme clothing http://www.supremes.us.org
Reply off white
1:34 AM on August 2, 2022 
I want to point out my affection for your generosity for individuals who should have assistance with the subject matter. Your very own commitment to passing the solution throughout turned out to be extraordinarily informative and have without exception made ladies like me to arrive at their desired goals. Your new valuable hints and tips signifies a great deal a person like me and a whole lot more to my mates. Warm regards; from all of us.
off white https://www.offwhitesoutlet.com
Reply off white clothing
1:32 AM on August 2, 2022 
I'm just writing to let you understand what a extraordinary discovery my child experienced reading your site. She came to find lots of issues, not to mention how it is like to possess an ideal teaching style to let men and women with ease fully understand a number of complicated things. You undoubtedly did more than people's expectations. Thanks for showing those warm and helpful, safe, revealing as well as cool thoughts on the topic to Ethel.
off white clothing http://www.off-whites.us
Reply jordan retro
1:32 AM on August 2, 2022 
I wanted to make a note to be able to say thanks to you for some of the nice information you are showing on this site. My prolonged internet research has finally been recognized with reliable strategies to share with my colleagues. I 'd claim that most of us website visitors are really blessed to exist in a notable site with very many wonderful individuals with good guidelines. I feel very lucky to have used the web pages and look forward to tons of more pleasurable minutes reading here. Thanks a lot once again for a lot of things.
jordan retro http://www.retro-jordans.us.com
Reply cheap stephen curry shoes
1:32 AM on August 2, 2022 
I wanted to send you a bit of note to be able to give thanks as before just for the beautiful tips you've provided in this article. This has been really pretty generous with people like you to supply easily what a lot of folks would have offered for sale as an e-book to help with making some cash on their own, certainly seeing that you might have done it if you considered necessary. The creative ideas as well worked to be a great way to realize that the rest have the identical interest just as mine to see more when considering this matter. I believe there are lots of more enjoyable occasions in the future for folks who discover your site.
cheap stephen curry shoes http://www.stephcurryshoes.com
Reply golden goose outlet
9:40 PM on August 1, 2022 
I have to get across my passion for your kind-heartedness giving support to persons that must have assistance with this one subject. Your special dedication to passing the message all around became remarkably advantageous and have continuously made guys and women just like me to realize their pursuits. Your personal important help signifies a great deal a person like me and a whole lot more to my colleagues. Thanks a ton; from everyone of us.
golden goose outlet http://www.goldengoosesneakers.us.com