Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Foderautomater til fasaner og agerhøns.

DuckTube til Ænder.


FoderTønden

Blog

Blog

Fodring og udsætning af ænder.

Posted on January 17, 2021 at 11:10 AM

Udsætning og fodring af ænder.

Udsætning og fodring af ænder er ofte genstand for kritik, fordi der sker en tilførsel af næringsstoffer til søen. Desværre ses det også, at

udsætningsmetoderne ikke sikrer, at de udsatte ænder får en naturlig adfærd.

Begge dele kan der dog rettes op på ved den rette udsætning og fodring.


NATUR/VILDTPLEJE:

Mange søer er alene blevet etableret,

fordi der har været et ønske om bedre jagtmuligheder på vandfugle. En af måderne at sikre gode jagtmuligheder i søer er at udsætte ænder.

Udsætning af ænder er forholdsvis enkelt sammenlignet med udsætning af fasaner og agerhøns. Ællingerne er meget robuste og kan hurtigt

klare sig selv.


Udsætningsstedet:

Det ideelle udsætningssted for ænder er en sø med fladvandede områder, flade søbredder og vegetation, der giver dækning. Størrelsen er ikke

afgørende, men lovgivningen sætter en øvre grænse for udsætning på maks. én ælling pr. 150 m² eller én voksen and pr. 300 m² åben, ubevokset

vandflade.

I tilknytning til søen skal der være dækning i form af rørskov, pileskov eller lignende, som kan yde god dækning. Endelig vil en eller flere øer være

gode, så ællingerne kan søge dækning for eksempelvis ræv.


Alder på ællinger:

Ællingerne skal sættes ud, når de er to-tre uger gamle. Jo tidligere de bliver sat ud, des vildere bliver de, og det ønsker vi. Samtidig knyttes de

stærkere til udsætningsstedet, hvilket sidenhen byder på den optimale jagt.


Tidspunkt:

Ællingerne skal sættes ud senest en måned, inden jagten går ind. Med den nuværende lovgivning betyder det inden 1. august, og rent faktisk sættes

de fleste ællinger ud i maj og juni. Vejret skal helst være godt – tørt og gerne solskin.

En periode med godt vejr er værd at vente på. Det kan anbefales at sætte ællingerne ud tidligt om morgenen, så de har mange lyse timer til at vænne

sig til deres nye levested.


Fodring:

Fodring af udsætte ællinger skal ske uset, så ænderne ikke vænner sig til mennesker. Der fodres med kraftfoder i starten, hvor ællingerne behøver

mange næringsstoffer. Byg er den bedste kornsort at fodre ællinger med, fordi det indeholder mere protein end eksempelvis hvede.

Fodringen skal ske på jorden ved søen eller via en foderautomat i umiddelbar nærhed af udsætningsstedet. Ællingerne må endelig ikke mangle foder.

Så er der risiko for, at de forlader søen.

Der skal med jævne mellemrum lægges kråseflint ud. Det gøres ved at smide en skovlfuld grus eller sand på jorden ved siden af foderpladsen.


Fodring med mindst mulig forurening:

Ænder er forholdsvis nemme at fodre. Fodring til trækjagt skal helst ske dagligt, så ænderne æder foderet helt op, inden de får nyt. Ved udsætning er

det en god idé at fodre med lange mellemrum (en gang om ugen) og h.elst uset. Så får ænderne en mere naturlig adfærd i form af skyhed over

for mennesker.

Byg, hvede, havre og raps er velegnet foder til vildænder.

Specifikt til krikænder kan raps, knækkede kerner, havre og græsfrø fra eksempelvis rød svingel anbefales. Græsfrø flyder oven på vandet og er

derfor særligt velegnede til vildænder, især pibeænder og krikænder.

Ællinger på to til tre uger skal have kraftfoder, som i de efterfølgende to til fire uger suppleres med byg eller hvede.

Dette supplement udgør derefter foderet.

Ingen lovgivning forbyder udsætning eller fodring

Der er ikke lovgivning, som direkte forbyder fodring og udsætning af ænder i nyetablerede søer, men fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø. Men nogle kommuner har den praksis, at de opsætter betingelser om, at der ikke må udsættes eller fodres ænder i eller i

nærheden af søen.

Mange ænder tilfører søen unaturligt meget næringsstof, som kan resultere i dårlig vandkvalitet. Det er især det kvælstof og fosfor, som ænderne

afleverer i form af gødning, der påvirker vandkvaliteten. Dermed påvirker ænderne søens øvrige dyre- og planteliv, fordi søer med dårlig vandkvalitet

forhindrer mange arter i at leve i søen.

Når en sø er etableret, bliver den efter kort tid omfattet af Lov om naturbeskyttelse. Derfor vil pleje af søen afhænge af den tilladelse, der blev givet

ved etableringen. Skal søen plejes ud over, hvad der kan betegnes som almindelige pleje, kræver det dispensation – også selv om det ikke ændrer

ved naturtilstanden.


Omfang af udsætning:

Ifølge en undersøgelse fra DCE (daværende DMU) sættes der cirka 400.000 gråænder ud med jagt som formål i Danmark. Udsætningerne sker over

hele landet, men med en hovedvægt på øerne og i Øst- og Midtjylland. I beskedne 1-2 procent af landets 116.000 søer bliver der sat gråænder ud.

Hovedparten af udsætningerne sker i søer på 1-10 hektar, og på landsplan sættes der ænder ud i 25-40 procent af søer med denne størrelse.

Gennemsnitligt sættes der 300 ællinger ud pr. sø. Syv procent af udsætningerne er på 1.000 ællinger eller flere.

25 procent af udsætningerne er på færre end 50 ællinger.

Formålet med undersøgelsen var først og fremmest at belyse, om udsætning af gråænder påvirker søernes indhold af næringsstoffer. Der blev

udelukkende målt på fosfor, da det anses for at være det næringsstof, der volder flest problemer for vandkvaliteten i form af algevækst.

For at vurdere behovet for at begrænse påvirkningen blev koncentrationerne af fosfor i 143 søer – 68 med og 75 uden udsætning – målt i 2007.

Derudover blev der indhentet oplysninger om leverancer af i alt ca. 120.000 gråænder til udsætning fra tre større opdræt.

Fosforkoncentrationerne var klart højere (0,52 mg TP/l) i søer med udsætning end i søer uden (0,30 mg TP/l). Der kunne dog ikke påvises nogen

sammenhæng mellem koncentration og udsætningstæthed. Årsagen er en stor variation i

koncentrationerne af fosfor, stammende fra både andre fosforkilder og tidligere tilførsler, der er ophobet i søernes bundlag. Disse resultater giver

derfor ikke nogen mulighed for en generel vurdering af 150 kvadratmeter-reglens effekt.

Konklusionen påpeger derimod behov for at nuancere den gældende regel, som tillader udsætning i alle ferske vande. Sagen er nemlig den, at visse

næringsfattige søtyper er særligt sårbare for tilførsel af næringsstoffer, og i andre søer forekommer for eksempel sjældne eller rødlistede

dyre- og plantearter. Udsætning af ænder i denne typer søer vil – uanset tætheden – medføre en risiko for biologisk uhensigtsmæssige påvirkninger.

Udsættes der ænder i søer, som ikke har til- eller afgang, er udvaskningen begrænset. Det samme gælder den miljømæssige påvirkning af andet end

netop den del af søbredden, hvor ænderne sættes ud. Næppe målbar påvirkning af vandkvalitet Fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø.

Men af førnævnte undersøgelse fra DCE fremgår det, at påvirkningen ved udsætning af ænder er langt mindre end hidtil antaget, og at der ikke

umiddelbart kan påvises et reelt problem.

Det skal især ses i lyset af de restriktioner, der er indført for udsætning af ænder i søer. De sætter nemlig en grænse, afhængig af vandarealet, for,

hvor mange ænder der må sættes ud i en given sø. igennem tiden har udsætningen af ænder været genstand for kritik, fordi det blev anset for at

forurene vandmiljøet med næringsstoffer. Det har det ganske givet også gjort nogle steder, og det vil fortsat ske, hvis ikke udsætningen sker med

omtanke.

Undersøgelsens resultater og konklusioner er dog ikke entydige. Der kan spores en effekt af udsætning, men i nogle søer har man ikke kunnet

konstatere stigninger, som kan tillægges udsætning. Således viste undersøgelsen sæsonvariationer i næringsstofindholdet, som tilskrives den

frigørelse af fosfor, der er til stede i alle søers bundlag. Den målte forskel af fosforkoncentrationer i søer med og uden udsætning kan formentlig

primært tillægges tidligere udsætning af ænder, som har resulteret i fosforoplagring. Dermed bliver det sandsynligt, at udsætningens betydning

for mængden af næringsstof i forsøgsåret (2007) næppe er målbar. Det understøtter, at den gældende regel om maksimalt én ælling pr. 150

kvadratmeter er tilstrækkelig set ud fra en vurdering af næringsstoffer.


Flyvetræning:

Inden ænderne jages, skal man sikre sig, at de kan flyve. Hvis de ikke selv har vildtadfærd, skal de flyvetrænes, så man er sikker på, de kan flyve

tilfredsstillende. Normalt vil ællingerne være udvoksede og jagtbare, når de er 12-13 uger. Der kan dog være forskel på, hvor hurtigt ænder udvikler

sig: Er de udsat i en klar sø med god vandkvalitet, går det stærkere, end hvis de er udsat i en sur mosesø.

Inden flyvetræningen skal ænderne være sultne. Umiddelbart efter skal de til gengæld fodres godt.

Selve flyvetræningen foregår ved at presse ænderne forsigtigt op i den ene ende af søen. Det gøres ved at gå langs søkanten. Ænderne bliver

opmærksomme, lidt nervøse og svømmer op i søens ene ende, hvor de samles. Så springer man frem som trold af en æske, råber og klapper i

hænderne. Nu skal de helst flyve ud af hullet og flyve lidt rundt i cirkler for derefter at vende tilbage til søen. Hvis de ikke flyver, skal fodermængden

reduceres et par dage, og man kan så prøve igen.

Forudsætningen for, at udsætning af ænder resulterer i gode jagtoplevelser, er, at ænderne har en naturlig adfærd, når de skal jages. Kun derved

sikrer vi bevaring af andeudsætning som en del af dansk jagtkultur.

Knæk og bræk!

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2775 Comments

Reply kyrie irving shoes
4:57 PM on September 28, 2022 
I needed to post you the little note in order to say thanks as before on the remarkable methods you have shared on this page. This has been quite particularly open-handed with you giving unreservedly all some people could have distributed for an electronic book to earn some bucks on their own, mostly considering the fact that you might have tried it in case you desired. These inspiring ideas likewise served to provide a fantastic way to understand that other people online have a similar eagerness just as my personal own to know the truth more and more pertaining to this problem. I know there are several more pleasant situations up front for those who scan through your website.
kyrie irving shoes http://www.kyrie7shoes.us
Reply goyard outlet
4:56 PM on September 28, 2022 
My spouse and i got quite thrilled when Michael managed to do his basic research through the ideas he obtained in your weblog. It's not at all simplistic to just be releasing guidance people today may have been trying to sell. And we also consider we have got the writer to thank for this. All the explanations you have made, the straightforward site menu, the relationships you will help create - it is everything fantastic, and it's facilitating our son in addition to the family reckon that the issue is entertaining, which is certainly truly important. Thank you for the whole lot!
goyard outlet http://www.goyard-outlet.com
Reply cheap jordans
4:56 PM on September 28, 2022 
I have to point out my appreciation for your generosity for individuals who must have assistance with your topic. Your very own dedication to getting the solution all around appears to be surprisingly powerful and has constantly made guys and women like me to reach their objectives. This warm and friendly help implies a great deal a person like me and somewhat more to my colleagues. Thank you; from all of us.
cheap jordans http://www.cheapjordan.us
Reply curry 9
4:56 PM on September 28, 2022 
I have to express appreciation to this writer just for rescuing me from this trouble. Right after scouting throughout the world-wide-web and coming across ways which are not productive, I was thinking my entire life was over. Existing minus the strategies to the difficulties you've fixed by way of your good website is a critical case, and ones which may have in a negative way damaged my entire career if I had not come across the website. Your primary mastery and kindness in dealing with the whole lot was helpful. I am not sure what I would have done if I had not come across such a thing like this. I can also at this point relish my future. Thanks a lot so much for the impressive and sensible guide. I won't think twice to refer your blog post to any person who should get recommendations on this area.
curry 9 http://www.curry9shoes.com
Reply supreme
4:56 PM on September 28, 2022 
I am commenting to make you understand of the amazing encounter my child developed checking your site. She figured out some issues, including how it is like to have a marvelous coaching nature to make certain people with no trouble gain knowledge of specific impossible matters. You really exceeded readers' expected results. I appreciate you for showing the precious, safe, revealing and even cool guidance on that topic to Janet.
supreme http://www.supremesoutlet.us.com
Reply hermes birkin
4:55 PM on September 28, 2022 
I wish to show some thanks to the writer for rescuing me from this type of challenge. Just after looking throughout the world-wide-web and finding principles that were not helpful, I believed my entire life was over. Existing without the presence of answers to the issues you have solved by way of your main write-up is a serious case, as well as those that might have adversely damaged my career if I had not come across your web site. Your personal mastery and kindness in playing with a lot of stuff was priceless. I am not sure what I would have done if I had not come upon such a point like this. I can also at this point look ahead to my future. Thanks a lot so much for this reliable and effective guide. I won't be reluctant to propose your site to anyone who would need guidance on this subject matter.
hermes birkin http://www.hermesbirkins.com
Reply Lisahob
4:37 PM on September 28, 2022 
augmentin without prescription
Reply supreme clothing
2:33 PM on September 28, 2022 
I definitely wanted to write a small remark to be able to say thanks to you for some of the lovely hints you are giving out at this site. My time-consuming internet research has finally been recognized with awesome strategies to exchange with my two friends. I 'd assert that most of us readers actually are quite blessed to live in a magnificent network with many special individuals with great ideas. I feel very lucky to have used your webpage and look forward to many more entertaining times reading here. Thanks a lot once again for all the details.
supreme clothing http://www.supremeshoodie.com
Reply jordan travis scott
2:33 PM on September 28, 2022 
I want to get across my respect for your kind-heartedness in support of women who actually need help on your area. Your special dedication to passing the message across came to be extraordinarily advantageous and has specifically helped others much like me to reach their desired goals. This valuable tips and hints indicates a great deal to me and much more to my office workers. Many thanks; from each one of us.
jordan travis scott http://www.jordantravisscott.com
Reply golden goose outlet
2:33 PM on September 28, 2022 
I not to mention my buddies appeared to be reviewing the best solutions from your website then suddenly I got a horrible suspicion I never thanked you for those strategies. My young men were definitely absolutely thrilled to study them and already have quite simply been taking pleasure in those things. Thanks for genuinely simply thoughtful as well as for utilizing certain cool issues most people are really eager to be aware of. Our honest apologies for not saying thanks to you earlier.
golden goose outlet http://www.goldengoose-outlet.us.com
Reply kobe shoes
2:33 PM on September 28, 2022 
My spouse and i got so comfortable that Emmanuel could finish up his studies through the entire ideas he had out of your web site. It's not at all simplistic to just always be handing out guidance that some others have been selling. And we take into account we've got you to give thanks to because of that. The type of explanations you made, the easy blog menu, the relationships your site assist to create - it's got mostly exceptional, and it's helping our son and us reason why that concept is cool, and that is incredibly important. Many thanks for everything!
kobe shoes http://www.kobe.us.com
Reply goyard
2:33 PM on September 28, 2022 
I as well as my guys were found to be going through the nice things found on your web site then before long got a terrible suspicion I had not thanked the site owner for them. My men happened to be for this reason warmed to learn all of them and have seriously been making the most of those things. Thanks for really being considerably thoughtful and for going for some amazing information millions of individuals are really needing to be informed on. My very own sincere regret for not expressing appreciation to you sooner.
goyard http://www.goyardbags.us.com
Reply golden goose outlet
2:33 PM on September 28, 2022 
I wish to show my love for your generosity giving support to folks who must have guidance on that field. Your very own commitment to passing the solution along appears to be remarkably functional and have in every case empowered most people just like me to achieve their endeavors. Your amazing valuable instruction entails a whole lot to me and a whole lot more to my office workers. Thanks a lot; from each one of us.
golden goose outlet http://www.golden-goosesoutlet.com
Reply off white hoodie
2:32 PM on September 28, 2022 
I wanted to construct a brief message in order to express gratitude to you for some of the unique information you are giving at this website. My extended internet look up has at the end been recognized with awesome strategies to go over with my pals. I 'd believe that most of us readers actually are unquestionably blessed to be in a useful place with many wonderful professionals with interesting methods. I feel very fortunate to have come across your weblog and look forward to some more thrilling minutes reading here. Thank you once again for everything.
off white hoodie http://www.offwhitehoodies.us
Reply hermes birkin
2:31 PM on September 28, 2022 
I definitely wanted to construct a simple remark in order to thank you for all the stunning solutions you are posting on this site. My time consuming internet research has at the end been recognized with reasonable details to write about with my best friends. I would suppose that we visitors actually are undeniably fortunate to exist in a notable website with many lovely professionals with very beneficial tactics. I feel quite happy to have encountered the website and look forward to plenty of more fun minutes reading here. Thanks once more for a lot of things.
hermes birkin http://www.hermesbirkinbags.us.com
Reply golden goose shoes
11:44 AM on September 28, 2022 
I precisely wanted to appreciate you all over again. I am not sure the things that I could possibly have achieved without these recommendations shared by you directly on such a question. Completely was an absolute fearsome problem for me, however , seeing this skilled way you resolved that took me to weep over gladness. I'm thankful for the help and even wish you realize what an amazing job you have been providing educating people today via your web blog. More than likely you've never encountered any of us.
golden goose shoes http://www.goldengoose-shoes.us.com
Reply bape
11:44 AM on September 28, 2022 
Thank you a lot for giving everyone an extraordinarily splendid chance to read critical reviews from here. It's always very terrific and also packed with a great time for me personally and my office co-workers to search your website at least 3 times in 7 days to study the latest issues you have. And lastly, I'm also always pleased with your perfect tips you give. Certain 4 ideas on this page are definitely the finest we've had.
bape http://www.bapesonline.com
Reply off white shoes
11:44 AM on September 28, 2022 
I enjoy you because of all your valuable labor on this web page. My aunt takes pleasure in going through research and it's really easy to understand why. We learn all relating to the lively manner you produce simple tips and tricks through your website and as well foster participation from other individuals on this matter so our favorite princess is in fact learning so much. Enjoy the remaining portion of the year. You are always doing a splendid job.
off white shoes http://www.off-whiteshoes.us.com
Reply supreme
11:44 AM on September 28, 2022 
Thanks so much for providing individuals with a very wonderful chance to check tips from this blog. It is always so pleasurable and also jam-packed with amusement for me personally and my office fellow workers to visit your web site the equivalent of 3 times in one week to read the newest guidance you have. And indeed, I'm just certainly happy concerning the special thoughts you serve. Some two areas in this posting are easily the best I have ever had.
supreme http://www.supremeclothings.us.com
Reply yeezy boost 350
11:44 AM on September 28, 2022 
Thanks so much for giving everyone such a spectacular opportunity to check tips from this site. It is often very pleasurable and as well , packed with a great time for me and my office acquaintances to search your web site minimum 3 times a week to see the latest things you have got. And lastly, I'm just actually motivated concerning the perfect creative concepts you serve. Some two facts in this posting are easily the most suitable we have all had.
yeezy boost 350 http://www.yeezy-350.us.com