Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Foderautomater til fasaner og agerhøns.

DuckTube til Ænder.


FoderTønden

Blog

Blog

Fodring og udsætning af ænder.

Posted on January 17, 2021 at 11:10 AM

Udsætning og fodring af ænder.

Udsætning og fodring af ænder er ofte genstand for kritik, fordi der sker en tilførsel af næringsstoffer til søen. Desværre ses det også, at

udsætningsmetoderne ikke sikrer, at de udsatte ænder får en naturlig adfærd.

Begge dele kan der dog rettes op på ved den rette udsætning og fodring.


NATUR/VILDTPLEJE:

Mange søer er alene blevet etableret,

fordi der har været et ønske om bedre jagtmuligheder på vandfugle. En af måderne at sikre gode jagtmuligheder i søer er at udsætte ænder.

Udsætning af ænder er forholdsvis enkelt sammenlignet med udsætning af fasaner og agerhøns. Ællingerne er meget robuste og kan hurtigt

klare sig selv.


Udsætningsstedet:

Det ideelle udsætningssted for ænder er en sø med fladvandede områder, flade søbredder og vegetation, der giver dækning. Størrelsen er ikke

afgørende, men lovgivningen sætter en øvre grænse for udsætning på maks. én ælling pr. 150 m² eller én voksen and pr. 300 m² åben, ubevokset

vandflade.

I tilknytning til søen skal der være dækning i form af rørskov, pileskov eller lignende, som kan yde god dækning. Endelig vil en eller flere øer være

gode, så ællingerne kan søge dækning for eksempelvis ræv.


Alder på ællinger:

Ællingerne skal sættes ud, når de er to-tre uger gamle. Jo tidligere de bliver sat ud, des vildere bliver de, og det ønsker vi. Samtidig knyttes de

stærkere til udsætningsstedet, hvilket sidenhen byder på den optimale jagt.


Tidspunkt:

Ællingerne skal sættes ud senest en måned, inden jagten går ind. Med den nuværende lovgivning betyder det inden 1. august, og rent faktisk sættes

de fleste ællinger ud i maj og juni. Vejret skal helst være godt – tørt og gerne solskin.

En periode med godt vejr er værd at vente på. Det kan anbefales at sætte ællingerne ud tidligt om morgenen, så de har mange lyse timer til at vænne

sig til deres nye levested.


Fodring:

Fodring af udsætte ællinger skal ske uset, så ænderne ikke vænner sig til mennesker. Der fodres med kraftfoder i starten, hvor ællingerne behøver

mange næringsstoffer. Byg er den bedste kornsort at fodre ællinger med, fordi det indeholder mere protein end eksempelvis hvede.

Fodringen skal ske på jorden ved søen eller via en foderautomat i umiddelbar nærhed af udsætningsstedet. Ællingerne må endelig ikke mangle foder.

Så er der risiko for, at de forlader søen.

Der skal med jævne mellemrum lægges kråseflint ud. Det gøres ved at smide en skovlfuld grus eller sand på jorden ved siden af foderpladsen.


Fodring med mindst mulig forurening:

Ænder er forholdsvis nemme at fodre. Fodring til trækjagt skal helst ske dagligt, så ænderne æder foderet helt op, inden de får nyt. Ved udsætning er

det en god idé at fodre med lange mellemrum (en gang om ugen) og h.elst uset. Så får ænderne en mere naturlig adfærd i form af skyhed over

for mennesker.

Byg, hvede, havre og raps er velegnet foder til vildænder.

Specifikt til krikænder kan raps, knækkede kerner, havre og græsfrø fra eksempelvis rød svingel anbefales. Græsfrø flyder oven på vandet og er

derfor særligt velegnede til vildænder, især pibeænder og krikænder.

Ællinger på to til tre uger skal have kraftfoder, som i de efterfølgende to til fire uger suppleres med byg eller hvede.

Dette supplement udgør derefter foderet.

Ingen lovgivning forbyder udsætning eller fodring

Der er ikke lovgivning, som direkte forbyder fodring og udsætning af ænder i nyetablerede søer, men fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø. Men nogle kommuner har den praksis, at de opsætter betingelser om, at der ikke må udsættes eller fodres ænder i eller i

nærheden af søen.

Mange ænder tilfører søen unaturligt meget næringsstof, som kan resultere i dårlig vandkvalitet. Det er især det kvælstof og fosfor, som ænderne

afleverer i form af gødning, der påvirker vandkvaliteten. Dermed påvirker ænderne søens øvrige dyre- og planteliv, fordi søer med dårlig vandkvalitet

forhindrer mange arter i at leve i søen.

Når en sø er etableret, bliver den efter kort tid omfattet af Lov om naturbeskyttelse. Derfor vil pleje af søen afhænge af den tilladelse, der blev givet

ved etableringen. Skal søen plejes ud over, hvad der kan betegnes som almindelige pleje, kræver det dispensation – også selv om det ikke ændrer

ved naturtilstanden.


Omfang af udsætning:

Ifølge en undersøgelse fra DCE (daværende DMU) sættes der cirka 400.000 gråænder ud med jagt som formål i Danmark. Udsætningerne sker over

hele landet, men med en hovedvægt på øerne og i Øst- og Midtjylland. I beskedne 1-2 procent af landets 116.000 søer bliver der sat gråænder ud.

Hovedparten af udsætningerne sker i søer på 1-10 hektar, og på landsplan sættes der ænder ud i 25-40 procent af søer med denne størrelse.

Gennemsnitligt sættes der 300 ællinger ud pr. sø. Syv procent af udsætningerne er på 1.000 ællinger eller flere.

25 procent af udsætningerne er på færre end 50 ællinger.

Formålet med undersøgelsen var først og fremmest at belyse, om udsætning af gråænder påvirker søernes indhold af næringsstoffer. Der blev

udelukkende målt på fosfor, da det anses for at være det næringsstof, der volder flest problemer for vandkvaliteten i form af algevækst.

For at vurdere behovet for at begrænse påvirkningen blev koncentrationerne af fosfor i 143 søer – 68 med og 75 uden udsætning – målt i 2007.

Derudover blev der indhentet oplysninger om leverancer af i alt ca. 120.000 gråænder til udsætning fra tre større opdræt.

Fosforkoncentrationerne var klart højere (0,52 mg TP/l) i søer med udsætning end i søer uden (0,30 mg TP/l). Der kunne dog ikke påvises nogen

sammenhæng mellem koncentration og udsætningstæthed. Årsagen er en stor variation i

koncentrationerne af fosfor, stammende fra både andre fosforkilder og tidligere tilførsler, der er ophobet i søernes bundlag. Disse resultater giver

derfor ikke nogen mulighed for en generel vurdering af 150 kvadratmeter-reglens effekt.

Konklusionen påpeger derimod behov for at nuancere den gældende regel, som tillader udsætning i alle ferske vande. Sagen er nemlig den, at visse

næringsfattige søtyper er særligt sårbare for tilførsel af næringsstoffer, og i andre søer forekommer for eksempel sjældne eller rødlistede

dyre- og plantearter. Udsætning af ænder i denne typer søer vil – uanset tætheden – medføre en risiko for biologisk uhensigtsmæssige påvirkninger.

Udsættes der ænder i søer, som ikke har til- eller afgang, er udvaskningen begrænset. Det samme gælder den miljømæssige påvirkning af andet end

netop den del af søbredden, hvor ænderne sættes ud. Næppe målbar påvirkning af vandkvalitet Fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø.

Men af førnævnte undersøgelse fra DCE fremgår det, at påvirkningen ved udsætning af ænder er langt mindre end hidtil antaget, og at der ikke

umiddelbart kan påvises et reelt problem.

Det skal især ses i lyset af de restriktioner, der er indført for udsætning af ænder i søer. De sætter nemlig en grænse, afhængig af vandarealet, for,

hvor mange ænder der må sættes ud i en given sø. igennem tiden har udsætningen af ænder været genstand for kritik, fordi det blev anset for at

forurene vandmiljøet med næringsstoffer. Det har det ganske givet også gjort nogle steder, og det vil fortsat ske, hvis ikke udsætningen sker med

omtanke.

Undersøgelsens resultater og konklusioner er dog ikke entydige. Der kan spores en effekt af udsætning, men i nogle søer har man ikke kunnet

konstatere stigninger, som kan tillægges udsætning. Således viste undersøgelsen sæsonvariationer i næringsstofindholdet, som tilskrives den

frigørelse af fosfor, der er til stede i alle søers bundlag. Den målte forskel af fosforkoncentrationer i søer med og uden udsætning kan formentlig

primært tillægges tidligere udsætning af ænder, som har resulteret i fosforoplagring. Dermed bliver det sandsynligt, at udsætningens betydning

for mængden af næringsstof i forsøgsåret (2007) næppe er målbar. Det understøtter, at den gældende regel om maksimalt én ælling pr. 150

kvadratmeter er tilstrækkelig set ud fra en vurdering af næringsstoffer.


Flyvetræning:

Inden ænderne jages, skal man sikre sig, at de kan flyve. Hvis de ikke selv har vildtadfærd, skal de flyvetrænes, så man er sikker på, de kan flyve

tilfredsstillende. Normalt vil ællingerne være udvoksede og jagtbare, når de er 12-13 uger. Der kan dog være forskel på, hvor hurtigt ænder udvikler

sig: Er de udsat i en klar sø med god vandkvalitet, går det stærkere, end hvis de er udsat i en sur mosesø.

Inden flyvetræningen skal ænderne være sultne. Umiddelbart efter skal de til gengæld fodres godt.

Selve flyvetræningen foregår ved at presse ænderne forsigtigt op i den ene ende af søen. Det gøres ved at gå langs søkanten. Ænderne bliver

opmærksomme, lidt nervøse og svømmer op i søens ene ende, hvor de samles. Så springer man frem som trold af en æske, råber og klapper i

hænderne. Nu skal de helst flyve ud af hullet og flyve lidt rundt i cirkler for derefter at vende tilbage til søen. Hvis de ikke flyver, skal fodermængden

reduceres et par dage, og man kan så prøve igen.

Forudsætningen for, at udsætning af ænder resulterer i gode jagtoplevelser, er, at ænderne har en naturlig adfærd, når de skal jages. Kun derved

sikrer vi bevaring af andeudsætning som en del af dansk jagtkultur.

Knæk og bræk!

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

3924 Comments

Reply kd 15
4:23 AM on November 28, 2022 
I am writing to make you know of the cool encounter my wife's girl had reading through your web site. She learned several things, including how it is like to have an awesome coaching spirit to make other people with no trouble have an understanding of a variety of specialized topics. You truly exceeded readers' desires. Thank you for supplying the useful, healthy, explanatory and as well as unique tips about the topic to Jane.
kd 15 http://www.kd15shoes.com
Reply bape
4:23 AM on November 28, 2022 
I actually wanted to compose a brief note to be able to express gratitude to you for the nice items you are writing here. My incredibly long internet research has now been paid with brilliant facts to talk about with my relatives. I 'd claim that many of us visitors are very much lucky to dwell in a perfect community with many perfect people with useful points. I feel truly lucky to have seen the site and look forward to some more thrilling minutes reading here. Thank you again for everything.
bape http://www.bapesclothing.com
Reply golden goose
4:21 AM on November 28, 2022 
I as well as my guys have been digesting the great items found on the blog while unexpectedly came up with a terrible suspicion I had not thanked the website owner for those secrets. Those women had been for that reason warmed to study all of them and have undoubtedly been making the most of them. Thanks for actually being considerably accommodating as well as for picking varieties of good topics millions of individuals are really desirous to discover. Our own sincere regret for not expressing appreciation to earlier.
golden goose http://www.goldengooseofficial.com
Reply Ugohob
11:07 AM on November 27, 2022 
order zithromax online canada
Reply RichardOvers
10:51 AM on November 27, 2022 
where to buy female viagra uk where to buy zofran over the counter 6.25 mg atenolol paroxetine 50mg tablets provigil prescription uk lasix kamagra oral jelly for ladies generic strattera 2017
Reply RicCleri
10:45 AM on November 27, 2022 
tenormin for anxiety malegra 120 mg antabuse over the counter singulair tablet price seroquel euphoria citalopram brand name in india otc lexapro
Reply Joehob
5:03 AM on November 27, 2022 
how to get valtrex over the counter quineprox 30 mg best price augmentin dexamethasone 16 mg doxycycline 50mg
Reply supreme clothing
2:10 AM on November 27, 2022 
I would like to get across my gratitude for your kindness supporting men and women that actually need help with in this content. Your special dedication to passing the solution all over had been wonderfully insightful and has consistently allowed others just like me to arrive at their endeavors. The interesting guidelines indicates this much a person like me and even more to my fellow workers. Many thanks; from everyone of us.
supreme clothing http://www.supremes-clothing.com
Reply goyard
2:10 AM on November 27, 2022 
I together with my buddies were actually digesting the nice information on your website and suddenly developed a horrible suspicion I never expressed respect to the website owner for those techniques. My people had been totally very interested to read through all of them and already have quite simply been enjoying them. Appreciation for actually being indeed thoughtful and then for choosing this form of quality resources most people are really desirous to be informed on. My personal sincere regret for not saying thanks to you earlier.
goyard http://www.goyard-outlet.com
Reply kd 12
2:10 AM on November 27, 2022 
I precisely desired to appreciate you once more. I am not sure what I could possibly have implemented in the absence of the type of concepts discussed by you on my subject. It seemed to be a frustrating concern in my opinion, nevertheless finding out the very well-written technique you managed the issue forced me to cry with delight. I'm thankful for this guidance and as well , expect you are aware of a great job you happen to be accomplishing teaching others through your webpage. Probably you haven't met any of us.
kd 12 http://www.kd12.org
Reply retro jordans
2:10 AM on November 27, 2022 
I simply had to say thanks again. I'm not certain the things that I could possibly have tried in the absence of the ways shown by you concerning my subject matter. It was actually a very troublesome issue in my position, nevertheless seeing this expert avenue you solved it made me to leap with fulfillment. I am happier for this guidance and then believe you really know what a great job your are doing instructing people through your web blog. I am certain you've never got to know all of us.
retro jordans http://www.jordan-retro.us.com
Reply authentic jordans
2:09 AM on November 27, 2022 
My wife and i felt absolutely ecstatic when Ervin managed to do his preliminary research while using the precious recommendations he obtained from your own site. It's not at all simplistic to simply possibly be giving for free concepts many people have been selling. So we understand we've got the writer to thank for that. The most important illustrations you made, the straightforward blog menu, the relationships you can aid to foster - it is mostly sensational, and it is making our son in addition to our family do think this topic is fun, and that is highly serious. Thank you for all!
authentic jordans http://www.jordansforcheap.us.com
Reply Miahob
12:22 AM on November 27, 2022 
malegra 200
Reply Miahob
9:20 PM on November 26, 2022 
amoxicillin 1000 mg tablets
Reply yeezy boost 500
6:26 PM on November 26, 2022 
I wish to get across my appreciation for your kindness supporting women who actually need help on this one concept. Your real commitment to getting the message up and down has been especially practical and have without exception encouraged guys and women much like me to get to their goals. Your personal useful facts can mean a great deal a person like me and substantially more to my office colleagues. Many thanks; from everyone of us.
yeezy boost 500 http://www.yeezy-500.us.com
Reply jordan 6
6:26 PM on November 26, 2022 
I wanted to post you that very small observation in order to say thanks a lot yet again for your lovely advice you've shared at this time. It is simply remarkably generous with people like you to grant openly what exactly a few individuals might have distributed for an ebook to get some profit for their own end, mostly seeing that you might have tried it if you ever considered necessary. Those points as well worked to provide a easy way to realize that some people have a similar interest just as my personal own to learn a good deal more in respect of this issue. Certainly there are many more enjoyable times ahead for individuals who read through your blog post.
jordan 6 http://www.jordan6.us.com
Reply supreme hoodie
6:26 PM on November 26, 2022 
A lot of thanks for all of the work on this web page. My niece take interest in managing research and it's simple to grasp why. We all learn all about the dynamic mode you offer good steps through this blog and in addition boost contribution from other ones on the content and my daughter is studying a lot of things. Have fun with the rest of the new year. You're the one performing a useful job.
supreme hoodie http://www.supreme-clothings.us.com
Reply golden goose outlet
6:26 PM on November 26, 2022 
I wish to get across my affection for your kind-heartedness in support of men who require help with this content. Your personal dedication to passing the message throughout had been exceptionally important and has surely encouraged guys just like me to achieve their endeavors. Your personal warm and friendly tips and hints indicates a great deal to me and much more to my mates. Many thanks; from each one of us.
golden goose outlet http://www.goldengooseoutletus.com
Reply curry 9
6:25 PM on November 26, 2022 
Thank you a lot for providing individuals with such a brilliant chance to read articles and blog posts from this website. It's always so great plus packed with a good time for me and my office mates to search your web site at the least three times in 7 days to read the latest secrets you have. And lastly, we're at all times impressed with your magnificent strategies you serve. Certain two ideas in this posting are truly the most impressive I have had.
curry 9 http://www.curry9shoes.com
Reply Michaeldrync
6:24 PM on November 26, 2022 
buy generic dapoxetine online