Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Foderautomater til fasaner og agerhøns.

DuckTube til Ænder.


FoderTønden

Blog

Blog

Fodring og udsætning af ænder.

Posted on January 17, 2021 at 11:10 AM

Udsætning og fodring af ænder.

Udsætning og fodring af ænder er ofte genstand for kritik, fordi der sker en tilførsel af næringsstoffer til søen. Desværre ses det også, at

udsætningsmetoderne ikke sikrer, at de udsatte ænder får en naturlig adfærd.

Begge dele kan der dog rettes op på ved den rette udsætning og fodring.


NATUR/VILDTPLEJE:

Mange søer er alene blevet etableret,

fordi der har været et ønske om bedre jagtmuligheder på vandfugle. En af måderne at sikre gode jagtmuligheder i søer er at udsætte ænder.

Udsætning af ænder er forholdsvis enkelt sammenlignet med udsætning af fasaner og agerhøns. Ællingerne er meget robuste og kan hurtigt

klare sig selv.


Udsætningsstedet:

Det ideelle udsætningssted for ænder er en sø med fladvandede områder, flade søbredder og vegetation, der giver dækning. Størrelsen er ikke

afgørende, men lovgivningen sætter en øvre grænse for udsætning på maks. én ælling pr. 150 m² eller én voksen and pr. 300 m² åben, ubevokset

vandflade.

I tilknytning til søen skal der være dækning i form af rørskov, pileskov eller lignende, som kan yde god dækning. Endelig vil en eller flere øer være

gode, så ællingerne kan søge dækning for eksempelvis ræv.


Alder på ællinger:

Ællingerne skal sættes ud, når de er to-tre uger gamle. Jo tidligere de bliver sat ud, des vildere bliver de, og det ønsker vi. Samtidig knyttes de

stærkere til udsætningsstedet, hvilket sidenhen byder på den optimale jagt.


Tidspunkt:

Ællingerne skal sættes ud senest en måned, inden jagten går ind. Med den nuværende lovgivning betyder det inden 1. august, og rent faktisk sættes

de fleste ællinger ud i maj og juni. Vejret skal helst være godt – tørt og gerne solskin.

En periode med godt vejr er værd at vente på. Det kan anbefales at sætte ællingerne ud tidligt om morgenen, så de har mange lyse timer til at vænne

sig til deres nye levested.


Fodring:

Fodring af udsætte ællinger skal ske uset, så ænderne ikke vænner sig til mennesker. Der fodres med kraftfoder i starten, hvor ællingerne behøver

mange næringsstoffer. Byg er den bedste kornsort at fodre ællinger med, fordi det indeholder mere protein end eksempelvis hvede.

Fodringen skal ske på jorden ved søen eller via en foderautomat i umiddelbar nærhed af udsætningsstedet. Ællingerne må endelig ikke mangle foder.

Så er der risiko for, at de forlader søen.

Der skal med jævne mellemrum lægges kråseflint ud. Det gøres ved at smide en skovlfuld grus eller sand på jorden ved siden af foderpladsen.


Fodring med mindst mulig forurening:

Ænder er forholdsvis nemme at fodre. Fodring til trækjagt skal helst ske dagligt, så ænderne æder foderet helt op, inden de får nyt. Ved udsætning er

det en god idé at fodre med lange mellemrum (en gang om ugen) og h.elst uset. Så får ænderne en mere naturlig adfærd i form af skyhed over

for mennesker.

Byg, hvede, havre og raps er velegnet foder til vildænder.

Specifikt til krikænder kan raps, knækkede kerner, havre og græsfrø fra eksempelvis rød svingel anbefales. Græsfrø flyder oven på vandet og er

derfor særligt velegnede til vildænder, især pibeænder og krikænder.

Ællinger på to til tre uger skal have kraftfoder, som i de efterfølgende to til fire uger suppleres med byg eller hvede.

Dette supplement udgør derefter foderet.

Ingen lovgivning forbyder udsætning eller fodring

Der er ikke lovgivning, som direkte forbyder fodring og udsætning af ænder i nyetablerede søer, men fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø. Men nogle kommuner har den praksis, at de opsætter betingelser om, at der ikke må udsættes eller fodres ænder i eller i

nærheden af søen.

Mange ænder tilfører søen unaturligt meget næringsstof, som kan resultere i dårlig vandkvalitet. Det er især det kvælstof og fosfor, som ænderne

afleverer i form af gødning, der påvirker vandkvaliteten. Dermed påvirker ænderne søens øvrige dyre- og planteliv, fordi søer med dårlig vandkvalitet

forhindrer mange arter i at leve i søen.

Når en sø er etableret, bliver den efter kort tid omfattet af Lov om naturbeskyttelse. Derfor vil pleje af søen afhænge af den tilladelse, der blev givet

ved etableringen. Skal søen plejes ud over, hvad der kan betegnes som almindelige pleje, kræver det dispensation – også selv om det ikke ændrer

ved naturtilstanden.


Omfang af udsætning:

Ifølge en undersøgelse fra DCE (daværende DMU) sættes der cirka 400.000 gråænder ud med jagt som formål i Danmark. Udsætningerne sker over

hele landet, men med en hovedvægt på øerne og i Øst- og Midtjylland. I beskedne 1-2 procent af landets 116.000 søer bliver der sat gråænder ud.

Hovedparten af udsætningerne sker i søer på 1-10 hektar, og på landsplan sættes der ænder ud i 25-40 procent af søer med denne størrelse.

Gennemsnitligt sættes der 300 ællinger ud pr. sø. Syv procent af udsætningerne er på 1.000 ællinger eller flere.

25 procent af udsætningerne er på færre end 50 ællinger.

Formålet med undersøgelsen var først og fremmest at belyse, om udsætning af gråænder påvirker søernes indhold af næringsstoffer. Der blev

udelukkende målt på fosfor, da det anses for at være det næringsstof, der volder flest problemer for vandkvaliteten i form af algevækst.

For at vurdere behovet for at begrænse påvirkningen blev koncentrationerne af fosfor i 143 søer – 68 med og 75 uden udsætning – målt i 2007.

Derudover blev der indhentet oplysninger om leverancer af i alt ca. 120.000 gråænder til udsætning fra tre større opdræt.

Fosforkoncentrationerne var klart højere (0,52 mg TP/l) i søer med udsætning end i søer uden (0,30 mg TP/l). Der kunne dog ikke påvises nogen

sammenhæng mellem koncentration og udsætningstæthed. Årsagen er en stor variation i

koncentrationerne af fosfor, stammende fra både andre fosforkilder og tidligere tilførsler, der er ophobet i søernes bundlag. Disse resultater giver

derfor ikke nogen mulighed for en generel vurdering af 150 kvadratmeter-reglens effekt.

Konklusionen påpeger derimod behov for at nuancere den gældende regel, som tillader udsætning i alle ferske vande. Sagen er nemlig den, at visse

næringsfattige søtyper er særligt sårbare for tilførsel af næringsstoffer, og i andre søer forekommer for eksempel sjældne eller rødlistede

dyre- og plantearter. Udsætning af ænder i denne typer søer vil – uanset tætheden – medføre en risiko for biologisk uhensigtsmæssige påvirkninger.

Udsættes der ænder i søer, som ikke har til- eller afgang, er udvaskningen begrænset. Det samme gælder den miljømæssige påvirkning af andet end

netop den del af søbredden, hvor ænderne sættes ud. Næppe målbar påvirkning af vandkvalitet Fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø.

Men af førnævnte undersøgelse fra DCE fremgår det, at påvirkningen ved udsætning af ænder er langt mindre end hidtil antaget, og at der ikke

umiddelbart kan påvises et reelt problem.

Det skal især ses i lyset af de restriktioner, der er indført for udsætning af ænder i søer. De sætter nemlig en grænse, afhængig af vandarealet, for,

hvor mange ænder der må sættes ud i en given sø. igennem tiden har udsætningen af ænder været genstand for kritik, fordi det blev anset for at

forurene vandmiljøet med næringsstoffer. Det har det ganske givet også gjort nogle steder, og det vil fortsat ske, hvis ikke udsætningen sker med

omtanke.

Undersøgelsens resultater og konklusioner er dog ikke entydige. Der kan spores en effekt af udsætning, men i nogle søer har man ikke kunnet

konstatere stigninger, som kan tillægges udsætning. Således viste undersøgelsen sæsonvariationer i næringsstofindholdet, som tilskrives den

frigørelse af fosfor, der er til stede i alle søers bundlag. Den målte forskel af fosforkoncentrationer i søer med og uden udsætning kan formentlig

primært tillægges tidligere udsætning af ænder, som har resulteret i fosforoplagring. Dermed bliver det sandsynligt, at udsætningens betydning

for mængden af næringsstof i forsøgsåret (2007) næppe er målbar. Det understøtter, at den gældende regel om maksimalt én ælling pr. 150

kvadratmeter er tilstrækkelig set ud fra en vurdering af næringsstoffer.


Flyvetræning:

Inden ænderne jages, skal man sikre sig, at de kan flyve. Hvis de ikke selv har vildtadfærd, skal de flyvetrænes, så man er sikker på, de kan flyve

tilfredsstillende. Normalt vil ællingerne være udvoksede og jagtbare, når de er 12-13 uger. Der kan dog være forskel på, hvor hurtigt ænder udvikler

sig: Er de udsat i en klar sø med god vandkvalitet, går det stærkere, end hvis de er udsat i en sur mosesø.

Inden flyvetræningen skal ænderne være sultne. Umiddelbart efter skal de til gengæld fodres godt.

Selve flyvetræningen foregår ved at presse ænderne forsigtigt op i den ene ende af søen. Det gøres ved at gå langs søkanten. Ænderne bliver

opmærksomme, lidt nervøse og svømmer op i søens ene ende, hvor de samles. Så springer man frem som trold af en æske, råber og klapper i

hænderne. Nu skal de helst flyve ud af hullet og flyve lidt rundt i cirkler for derefter at vende tilbage til søen. Hvis de ikke flyver, skal fodermængden

reduceres et par dage, og man kan så prøve igen.

Forudsætningen for, at udsætning af ænder resulterer i gode jagtoplevelser, er, at ænderne har en naturlig adfærd, når de skal jages. Kun derved

sikrer vi bevaring af andeudsætning som en del af dansk jagtkultur.

Knæk og bræk!

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

4497 Comments

Reply DavisGlabe
3:38 AM on May 29, 2023 
glucophage 1000 mg
Reply paul george shoes
7:59 PM on May 28, 2023 
I simply wished to appreciate you again. I am not sure what I would have tried in the absence of the actual aspects shared by you on that topic. It had been a hard dilemma in my opinion, nevertheless being able to view the very specialised manner you resolved the issue made me to cry over fulfillment. I will be happy for this information and even wish you know what an amazing job that you are carrying out training people all through your blog. Most likely you've never come across all of us.
paul george shoes http://www.paulgeorge.us.com
Reply golden goose
3:20 PM on May 28, 2023 
Needed to create you that bit of word so as to thank you very much the moment again relating to the extraordinary views you've documented on this page. This has been certainly particularly generous of people like you to offer without restraint what many individuals would've marketed for an ebook to make some money for their own end, precisely considering the fact that you could possibly have done it if you ever decided. Those secrets additionally served to provide a great way to know that most people have the identical dream really like mine to learn very much more on the subject of this problem. I know there are some more pleasurable periods up front for folks who looked at your site.
golden goose http://www.goldengooseoutletstore.com
Reply bape outlet
9:18 AM on May 28, 2023 
I simply desired to appreciate you once more. I am not sure the things that I might have achieved in the absence of the ideas discussed by you regarding such industry. This has been a very depressing difficulty in my view, nevertheless spending time with this skilled tactic you processed that forced me to cry over fulfillment. Extremely happier for the support and as well , wish you recognize what a powerful job you were providing instructing the rest with the aid of your blog post. I am sure you haven't encountered any of us.
bape outlet http://www.bape-hoodie.com
Reply nike dunks
3:56 AM on May 28, 2023 
I in addition to my buddies appeared to be digesting the good pointers found on your site and the sudden developed a horrible feeling I had not thanked the site owner for those strategies. My men came totally very interested to read all of them and now have undoubtedly been making the most of those things. Thank you for simply being well thoughtful and for opting for varieties of ideal guides most people are really desperate to understand about. My very own sincere apologies for not expressing appreciation to you sooner.
nike dunks http://www.sbdunk.us
Reply Alanhob
1:38 AM on May 28, 2023 
propecia discount pharmacy
Reply golden goose superstar sneakers
7:46 PM on May 27, 2023 
I am just writing to make you understand of the nice encounter my cousin's child went through going through your web page. She learned a wide variety of pieces, most notably what it's like to have an excellent giving mood to get many people with no trouble know just exactly selected advanced matters. You actually exceeded her expected results. Thank you for producing those interesting, dependable, informative and in addition fun tips about this topic to Jane.
golden goose superstar sneakers http://www.goldengooseonlinestore.com/superstar-c-1_5
Reply hermes birkin
5:38 PM on May 27, 2023 
I needed to compose you this very little remark in order to say thank you over again for the spectacular opinions you've discussed in this article. It has been remarkably open-handed with you to deliver openly just what many people would have distributed as an e-book to make some cash for themselves, most importantly considering the fact that you could possibly have tried it if you wanted. Those concepts as well worked to become a great way to recognize that most people have similar keenness the same as my own to grasp more around this issue. I am certain there are numerous more fun sessions in the future for people who start reading your blog.
hermes birkin http://www.birkinbag.us.com
Reply DarrylNug
5:34 PM on May 27, 2023 
medication lisinopril 5 mg
Reply Ashhob
12:44 PM on May 27, 2023 
wellbutrin cost without insurance
Reply hermes outlet online
12:42 PM on May 27, 2023 
I simply wished to appreciate you once more. I am not sure the things I might have tried in the absence of the type of recommendations discussed by you over that subject. This was a real distressing problem in my view, nevertheless taking a look at the very specialised avenue you resolved that took me to cry with contentment. Now i'm grateful for your information and thus hope that you realize what an amazing job you have been putting in teaching people using your blog. I am certain you have never encountered any of us.
hermes outlet online http://www.hermesoutletsonline.com
Reply off white t shirt
6:42 AM on May 27, 2023 
Thanks so much for giving everyone such a splendid possiblity to discover important secrets from here. It really is very kind and stuffed with a good time for me personally and my office mates to visit your site really 3 times every week to learn the newest secrets you have. And lastly, I'm also actually fascinated concerning the unbelievable tactics served by you. Certain 4 ideas in this posting are unequivocally the most efficient we've had.
off white t shirt http://www.off-whites.us
Reply bape
12:53 AM on May 27, 2023 
I would like to voice my gratitude for your kindness supporting individuals that have the need for assistance with that situation. Your real commitment to passing the solution across had become especially beneficial and has frequently encouraged most people just like me to attain their targets. The warm and helpful guide denotes much to me and far more to my office colleagues. Regards; from everyone of us.
bape http://www.bathing-ape.us
Reply Eyehob
8:07 PM on May 26, 2023 
colchicine tablets price
Reply golden goose
3:11 PM on May 26, 2023 
My spouse and i got more than happy when Edward managed to finish off his basic research via the precious recommendations he got through the web site. It's not at all simplistic to simply always be releasing hints that people could have been selling. So we acknowledge we now have the blog owner to be grateful to because of that. The entire explanations you have made, the straightforward website navigation, the relationships you give support to promote - it's most unbelievable, and it is leading our son and us reckon that that issue is cool, and that is wonderfully vital. Thanks for all the pieces!
golden goose http://www.goldengoose.us.org
Reply adidas yeezy
8:53 AM on May 26, 2023 
I must show some appreciation to this writer for rescuing me from this particular scenario. Because of surfing around throughout the the web and getting tips which are not helpful, I was thinking my entire life was gone. Existing without the presence of strategies to the issues you have resolved as a result of your site is a serious case, and ones which might have in a wrong way affected my entire career if I had not come across your blog post. Your actual know-how and kindness in taking care of the whole lot was invaluable. I am not sure what I would've done if I hadn't encountered such a point like this. I can at this time relish my future. Thanks a lot so much for this impressive and result oriented help. I won't hesitate to refer the sites to anyone who will need guidance about this matter.
adidas yeezy http://www.adidasyeezyboost350.us.com
Reply DarrylNug
6:02 AM on May 26, 2023 
legit canadian pharmacy
Reply bape outlet
4:00 AM on May 26, 2023 
I am just commenting to make you know of the useful experience my friend's princess went through reading your web page. She noticed several issues, which included how it is like to have an excellent helping spirit to have other people quite simply master chosen multifaceted topics. You undoubtedly surpassed readers' expectations. Many thanks for imparting those great, trusted, edifying and as well as easy tips about that topic to Lizeth.
bape outlet http://www.bape-clothing.com
Reply Zakhob
3:48 AM on May 26, 2023 
order levaquin
Reply RichardOvers
1:00 AM on May 26, 2023 
where to buy clindamycin cream