Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Foderautomater til fasaner og agerhøns.

DuckTube til Ænder.


FoderTønden

Blog

Blog

Fodring og udsætning af ænder.

Posted on January 17, 2021 at 11:10 AM

Udsætning og fodring af ænder.

Udsætning og fodring af ænder er ofte genstand for kritik, fordi der sker en tilførsel af næringsstoffer til søen. Desværre ses det også, at

udsætningsmetoderne ikke sikrer, at de udsatte ænder får en naturlig adfærd.

Begge dele kan der dog rettes op på ved den rette udsætning og fodring.


NATUR/VILDTPLEJE:

Mange søer er alene blevet etableret,

fordi der har været et ønske om bedre jagtmuligheder på vandfugle. En af måderne at sikre gode jagtmuligheder i søer er at udsætte ænder.

Udsætning af ænder er forholdsvis enkelt sammenlignet med udsætning af fasaner og agerhøns. Ællingerne er meget robuste og kan hurtigt

klare sig selv.


Udsætningsstedet:

Det ideelle udsætningssted for ænder er en sø med fladvandede områder, flade søbredder og vegetation, der giver dækning. Størrelsen er ikke

afgørende, men lovgivningen sætter en øvre grænse for udsætning på maks. én ælling pr. 150 m² eller én voksen and pr. 300 m² åben, ubevokset

vandflade.

I tilknytning til søen skal der være dækning i form af rørskov, pileskov eller lignende, som kan yde god dækning. Endelig vil en eller flere øer være

gode, så ællingerne kan søge dækning for eksempelvis ræv.


Alder på ællinger:

Ællingerne skal sættes ud, når de er to-tre uger gamle. Jo tidligere de bliver sat ud, des vildere bliver de, og det ønsker vi. Samtidig knyttes de

stærkere til udsætningsstedet, hvilket sidenhen byder på den optimale jagt.


Tidspunkt:

Ællingerne skal sættes ud senest en måned, inden jagten går ind. Med den nuværende lovgivning betyder det inden 1. august, og rent faktisk sættes

de fleste ællinger ud i maj og juni. Vejret skal helst være godt – tørt og gerne solskin.

En periode med godt vejr er værd at vente på. Det kan anbefales at sætte ællingerne ud tidligt om morgenen, så de har mange lyse timer til at vænne

sig til deres nye levested.


Fodring:

Fodring af udsætte ællinger skal ske uset, så ænderne ikke vænner sig til mennesker. Der fodres med kraftfoder i starten, hvor ællingerne behøver

mange næringsstoffer. Byg er den bedste kornsort at fodre ællinger med, fordi det indeholder mere protein end eksempelvis hvede.

Fodringen skal ske på jorden ved søen eller via en foderautomat i umiddelbar nærhed af udsætningsstedet. Ællingerne må endelig ikke mangle foder.

Så er der risiko for, at de forlader søen.

Der skal med jævne mellemrum lægges kråseflint ud. Det gøres ved at smide en skovlfuld grus eller sand på jorden ved siden af foderpladsen.


Fodring med mindst mulig forurening:

Ænder er forholdsvis nemme at fodre. Fodring til trækjagt skal helst ske dagligt, så ænderne æder foderet helt op, inden de får nyt. Ved udsætning er

det en god idé at fodre med lange mellemrum (en gang om ugen) og h.elst uset. Så får ænderne en mere naturlig adfærd i form af skyhed over

for mennesker.

Byg, hvede, havre og raps er velegnet foder til vildænder.

Specifikt til krikænder kan raps, knækkede kerner, havre og græsfrø fra eksempelvis rød svingel anbefales. Græsfrø flyder oven på vandet og er

derfor særligt velegnede til vildænder, især pibeænder og krikænder.

Ællinger på to til tre uger skal have kraftfoder, som i de efterfølgende to til fire uger suppleres med byg eller hvede.

Dette supplement udgør derefter foderet.

Ingen lovgivning forbyder udsætning eller fodring

Der er ikke lovgivning, som direkte forbyder fodring og udsætning af ænder i nyetablerede søer, men fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø. Men nogle kommuner har den praksis, at de opsætter betingelser om, at der ikke må udsættes eller fodres ænder i eller i

nærheden af søen.

Mange ænder tilfører søen unaturligt meget næringsstof, som kan resultere i dårlig vandkvalitet. Det er især det kvælstof og fosfor, som ænderne

afleverer i form af gødning, der påvirker vandkvaliteten. Dermed påvirker ænderne søens øvrige dyre- og planteliv, fordi søer med dårlig vandkvalitet

forhindrer mange arter i at leve i søen.

Når en sø er etableret, bliver den efter kort tid omfattet af Lov om naturbeskyttelse. Derfor vil pleje af søen afhænge af den tilladelse, der blev givet

ved etableringen. Skal søen plejes ud over, hvad der kan betegnes som almindelige pleje, kræver det dispensation – også selv om det ikke ændrer

ved naturtilstanden.


Omfang af udsætning:

Ifølge en undersøgelse fra DCE (daværende DMU) sættes der cirka 400.000 gråænder ud med jagt som formål i Danmark. Udsætningerne sker over

hele landet, men med en hovedvægt på øerne og i Øst- og Midtjylland. I beskedne 1-2 procent af landets 116.000 søer bliver der sat gråænder ud.

Hovedparten af udsætningerne sker i søer på 1-10 hektar, og på landsplan sættes der ænder ud i 25-40 procent af søer med denne størrelse.

Gennemsnitligt sættes der 300 ællinger ud pr. sø. Syv procent af udsætningerne er på 1.000 ællinger eller flere.

25 procent af udsætningerne er på færre end 50 ællinger.

Formålet med undersøgelsen var først og fremmest at belyse, om udsætning af gråænder påvirker søernes indhold af næringsstoffer. Der blev

udelukkende målt på fosfor, da det anses for at være det næringsstof, der volder flest problemer for vandkvaliteten i form af algevækst.

For at vurdere behovet for at begrænse påvirkningen blev koncentrationerne af fosfor i 143 søer – 68 med og 75 uden udsætning – målt i 2007.

Derudover blev der indhentet oplysninger om leverancer af i alt ca. 120.000 gråænder til udsætning fra tre større opdræt.

Fosforkoncentrationerne var klart højere (0,52 mg TP/l) i søer med udsætning end i søer uden (0,30 mg TP/l). Der kunne dog ikke påvises nogen

sammenhæng mellem koncentration og udsætningstæthed. Årsagen er en stor variation i

koncentrationerne af fosfor, stammende fra både andre fosforkilder og tidligere tilførsler, der er ophobet i søernes bundlag. Disse resultater giver

derfor ikke nogen mulighed for en generel vurdering af 150 kvadratmeter-reglens effekt.

Konklusionen påpeger derimod behov for at nuancere den gældende regel, som tillader udsætning i alle ferske vande. Sagen er nemlig den, at visse

næringsfattige søtyper er særligt sårbare for tilførsel af næringsstoffer, og i andre søer forekommer for eksempel sjældne eller rødlistede

dyre- og plantearter. Udsætning af ænder i denne typer søer vil – uanset tætheden – medføre en risiko for biologisk uhensigtsmæssige påvirkninger.

Udsættes der ænder i søer, som ikke har til- eller afgang, er udvaskningen begrænset. Det samme gælder den miljømæssige påvirkning af andet end

netop den del af søbredden, hvor ænderne sættes ud. Næppe målbar påvirkning af vandkvalitet Fodring og udsætning af ænder påvirker

vandkvaliteten i en sø.

Men af førnævnte undersøgelse fra DCE fremgår det, at påvirkningen ved udsætning af ænder er langt mindre end hidtil antaget, og at der ikke

umiddelbart kan påvises et reelt problem.

Det skal især ses i lyset af de restriktioner, der er indført for udsætning af ænder i søer. De sætter nemlig en grænse, afhængig af vandarealet, for,

hvor mange ænder der må sættes ud i en given sø. igennem tiden har udsætningen af ænder været genstand for kritik, fordi det blev anset for at

forurene vandmiljøet med næringsstoffer. Det har det ganske givet også gjort nogle steder, og det vil fortsat ske, hvis ikke udsætningen sker med

omtanke.

Undersøgelsens resultater og konklusioner er dog ikke entydige. Der kan spores en effekt af udsætning, men i nogle søer har man ikke kunnet

konstatere stigninger, som kan tillægges udsætning. Således viste undersøgelsen sæsonvariationer i næringsstofindholdet, som tilskrives den

frigørelse af fosfor, der er til stede i alle søers bundlag. Den målte forskel af fosforkoncentrationer i søer med og uden udsætning kan formentlig

primært tillægges tidligere udsætning af ænder, som har resulteret i fosforoplagring. Dermed bliver det sandsynligt, at udsætningens betydning

for mængden af næringsstof i forsøgsåret (2007) næppe er målbar. Det understøtter, at den gældende regel om maksimalt én ælling pr. 150

kvadratmeter er tilstrækkelig set ud fra en vurdering af næringsstoffer.


Flyvetræning:

Inden ænderne jages, skal man sikre sig, at de kan flyve. Hvis de ikke selv har vildtadfærd, skal de flyvetrænes, så man er sikker på, de kan flyve

tilfredsstillende. Normalt vil ællingerne være udvoksede og jagtbare, når de er 12-13 uger. Der kan dog være forskel på, hvor hurtigt ænder udvikler

sig: Er de udsat i en klar sø med god vandkvalitet, går det stærkere, end hvis de er udsat i en sur mosesø.

Inden flyvetræningen skal ænderne være sultne. Umiddelbart efter skal de til gengæld fodres godt.

Selve flyvetræningen foregår ved at presse ænderne forsigtigt op i den ene ende af søen. Det gøres ved at gå langs søkanten. Ænderne bliver

opmærksomme, lidt nervøse og svømmer op i søens ene ende, hvor de samles. Så springer man frem som trold af en æske, råber og klapper i

hænderne. Nu skal de helst flyve ud af hullet og flyve lidt rundt i cirkler for derefter at vende tilbage til søen. Hvis de ikke flyver, skal fodermængden

reduceres et par dage, og man kan så prøve igen.

Forudsætningen for, at udsætning af ænder resulterer i gode jagtoplevelser, er, at ænderne har en naturlig adfærd, når de skal jages. Kun derved

sikrer vi bevaring af andeudsætning som en del af dansk jagtkultur.

Knæk og bræk!

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

2775 Comments

Reply Nickhob
1:26 AM on September 30, 2022 
cheap cialis mexico
Reply spongebob kyrie 5
12:24 AM on September 30, 2022 
I as well as my friends were actually studying the best secrets and techniques on the blog and unexpectedly got an awful feeling I never expressed respect to you for those techniques. My people are actually as a result excited to read all of them and now have quite simply been taking pleasure in these things. I appreciate you for indeed being well thoughtful and then for getting these kinds of very good subjects most people are really desperate to be aware of. My sincere regret for not expressing appreciation to sooner.
spongebob kyrie 5 http://www.kyrie5spongebob.us
Reply off white
12:24 AM on September 30, 2022 
Needed to post you the bit of observation in order to say thanks a lot over again for all the exceptional advice you have documented on this page. It has been certainly remarkably generous with you to deliver easily what numerous people could have supplied as an ebook in order to make some dough for themselves, chiefly considering that you might well have tried it in case you considered necessary. The smart ideas additionally served to become a fantastic way to be sure that other people online have the same zeal much like my own to see a great deal more when it comes to this issue. I believe there are several more enjoyable opportunities in the future for many who look over your blog post.
off white http://www.offwhiteoutlet.us.org
Reply ggdb
12:23 AM on September 30, 2022 
My husband and i ended up being really satisfied that Chris could complete his studies through the precious recommendations he had through the weblog. It's not at all simplistic to simply find yourself releasing strategies a number of people may have been selling. We remember we now have the writer to give thanks to because of that. Those explanations you made, the easy web site menu, the relationships you will help to engender - it is many spectacular, and it's aiding our son in addition to our family know that that situation is fun, which is exceedingly serious. Thanks for the whole lot!
ggdb http://www.golden-gooses.com
Reply supreme
12:23 AM on September 30, 2022 
I am also commenting to let you be aware of of the beneficial experience my cousin's child undergone reading through your webblog. She came to find some pieces, not to mention what it is like to possess an incredible helping character to have the others without problems fully grasp several complex topics. You actually surpassed her expectations. Thank you for delivering the interesting, healthy, explanatory and also fun tips about your topic to Emily.
supreme http://www.supremes.us.org
Reply yeezy boost 350
12:23 AM on September 30, 2022 
I in addition to my buddies were actually viewing the excellent secrets located on the blog and before long developed a terrible suspicion I had not expressed respect to the website owner for those tips. The young boys became for this reason thrilled to learn them and have now in truth been having fun with them. We appreciate you truly being well considerate and for picking such fine tips millions of individuals are really eager to discover. My sincere regret for not expressing gratitude to earlier.
yeezy boost 350 http://www.yeezyboost350.org
Reply off white hoodie
12:22 AM on September 30, 2022 
I'm also commenting to let you be aware of of the superb encounter our daughter experienced going through yuor web blog. She mastered some issues, which included what it is like to possess a great giving mindset to have the mediocre ones very easily learn about a variety of problematic subject areas. You undoubtedly exceeded people's expectations. Many thanks for producing those warm and friendly, trusted, educational and as well as easy tips on that topic to Ethel.
off white hoodie http://www.offwhitehoodies.us
Reply kawhi leonard shoes
12:21 AM on September 30, 2022 
I actually wanted to write a brief comment to express gratitude to you for some of the pleasant hints you are showing on this website. My extended internet search has now been honored with pleasant suggestions to share with my friends and family. I would say that many of us site visitors are quite lucky to live in a superb community with very many brilliant professionals with interesting methods. I feel somewhat happy to have come across the site and look forward to plenty of more exciting moments reading here. Thank you once more for a lot of things.
kawhi leonard shoes http://www.kawhileonardshoes.us
Reply Maryhob
10:12 PM on September 29, 2022 
cialis canada 40mg where can i get real viagra cialis brand 20mg amoxicillin prescription
Reply Williamuntor
11:16 AM on September 29, 2022 
buy gabapentin india how to order metform onlline cialis otc trazodone hydrochloride 50mg order viagra from canada online pharmacy viagra prescription diflucan cream otc
Reply Michaeldrync
10:44 AM on September 29, 2022 
where to buy viagra uk
Reply DavisGlabe
2:57 AM on September 29, 2022 
tadalafil cost usa
Reply moncler outlet
1:03 AM on September 29, 2022 
I just wanted to write a remark to be able to express gratitude to you for all of the awesome instructions you are writing at this website. My time consuming internet investigation has now been compensated with brilliant details to write about with my family. I 'd suppose that we visitors are very lucky to exist in a superb site with very many lovely people with great ideas. I feel quite blessed to have seen the web pages and look forward to so many more cool times reading here. Thanks again for everything.
moncler outlet http://www.moncler--outlet.us.com
Reply off white outlet
1:01 AM on September 29, 2022 
I would like to convey my gratitude for your kind-heartedness for men and women who really want help on this particular concept. Your very own dedication to passing the solution around turned out to be exceptionally helpful and has continuously helped folks just like me to arrive at their goals. Your personal warm and helpful key points entails much a person like me and especially to my mates. Thanks a ton; from all of us.
off white outlet https://www.offwhitesoutlet.com
Reply off white nike
1:01 AM on September 29, 2022 
I precisely needed to appreciate you once again. I am not sure the things I might have undertaken without the opinions shared by you over this industry. It absolutely was a real challenging case in my view, but considering the professional manner you dealt with that made me to leap with delight. Now i'm grateful for the assistance and thus believe you are aware of an amazing job you have been accomplishing training the others through your blog post. I am sure you haven't encountered any of us.
off white nike https://www.offwhitesoutlet.com
Reply chrome hearts
1:01 AM on September 29, 2022 
I in addition to my pals appeared to be studying the great thoughts located on the blog then before long developed an awful feeling I never expressed respect to the web site owner for them. The ladies are actually as a consequence stimulated to read all of them and now have honestly been making the most of these things. Many thanks for actually being simply kind and also for pick out this kind of exceptional things most people are really needing to discover. My very own sincere regret for not expressing gratitude to sooner.
chrome hearts http://www.chromehearts.com.co
Reply kobe shoes
1:00 AM on September 29, 2022 
My wife and i were so fulfilled that Peter could finish up his investigation out of the ideas he had through your weblog. It's not at all simplistic just to be giving for free tips and hints that others have been selling. So we do know we have got the writer to appreciate for that. The illustrations you've made, the straightforward website menu, the friendships you can assist to foster - it is mostly astonishing, and it's really letting our son and us imagine that this subject matter is satisfying, and that is seriously serious. Thank you for the whole thing!
kobe shoes http://www.kobesneakers.com
Reply supreme outlet
12:59 AM on September 29, 2022 
Thank you for all of your work on this site. My mom enjoys conducting internet research and it is easy to understand why. A lot of people know all of the powerful ways you deliver advantageous guides through this blog and in addition foster participation from some others about this concept plus our favorite princess has been becoming educated a lot of things. Take advantage of the rest of the year. You're conducting a superb job.
supreme outlet http://www.supremesoutlet.us.com
Reply Annahob
11:53 PM on September 28, 2022 
buy valtrex
Reply curry 9
9:45 PM on September 28, 2022 
I actually wanted to compose a simple message in order to appreciate you for these unique suggestions you are giving out on this site. My rather long internet look up has at the end been recognized with good quality concept to go over with my friends. I 'd point out that we website visitors are very much fortunate to be in a great website with very many marvellous professionals with insightful principles. I feel truly happy to have come across the website and look forward to really more thrilling minutes reading here. Thanks once again for everything.
curry 9 http://www.curry9.us