Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Foderautomater til fasaner og agerhøns.

DuckTube til Ænder.


FoderTønden

Blog

Blog

Helårs Fodring.

Posted on February 11, 2017 at 3:00 AM

Fodring af hønsefugle

Mange jægere har nydt at pusle med det lille opdræt og udsætte fasaner og agerhøns.

Desværre må mange erkende, at langtidsvirkninger på den naturlige bestand er udeblevet, men skal man tro det britiske Game Conservancy (GC), så bærer jægerne og vildtudsætterne selv hovedansvaret for, at udsatte fugle ikke har tilstrækkelig ynglesucces.

Fasanernes adfærd har næppe ændret sig ret meget i tidens løb. Når vi kommer ind i marts måned begynder hanerne at blive territoriehævdende (3-4 ha/hane), og hønerne begynder at trække ud i landskabet for at finde egnede ynglebiotoper.

Engelske undersøgelser foretaget af GCi 16 udvalgte landbrugsområder i Syd- og Østengland viser imidlertid, at det moderne landbrug med sine store vintersædsmarker udgør et meget dårligt spisekammer forud for ynglesæsonen. Når jægerne så samtidig anvender den forkerte fodringsteknik, kan det ikke undgås, at det får en meget negativ virkning på ynglesuccesen, konkluderer GC bl. a. i en artikel fra 1997, Pheasant feeding and spring breeding.

GC påviser i sin undersøgelse, at ynglesuccesen står og falder med, om fuglenes fedtreserver er i orden. En fasanhøne bruger således op til 80% af sine fedtreserver de første 20 dage på reden, så det er med at have fedtdepoterne fyldt op inden æglægning.

Hvis fedtreserverne ikke er i orden, betyder det:

• at de bliver dårligere til at skjule sig,

• at de er mere udsatte for prædation,

• at de i højere grad angribes og svækkes af indvolds- orme,

• at de er i dårlig kondition,

• at psyken ændrer sig, de forlader i højere grad reden, og de er markant dårligere mødre

Game Conservancy konkluderer, at fasanerne har brug for fedt for at klare sig gennem

yngleperioden. Man har iagttaget, at har hønerne fedtreserverne i orden, har de altså også større mulighed for formering, og hver enkelt høne får i gennemsnit flere kyllinger, ligesom de udviser betydelig større villighed til omlægning, hvis den første rede ødelægges.

Man opnåede den optimale effekt, hvis man placerede mindre foderautomater langs hegn og gærder. Man fandt også frem til, at fodringen skulle blive ved helt frem til æglægningens begyndelse, hvilket vil sige slutningen af april.

Men hvad med agerhønsene? Hammers agerhøneundersøgelser fra 1955 viser helt utvetydigt, at korn og frø spiller en langt større rolle i føden om foråret end om vinteren.

I filmen Agerhønen og det moderne landbrug vises der også, hvordan ikke mindst forårsfodring har stor betydning for agerhøneparrene og deres territorier. De har klart samme behov.

Agerhøns har lige så meget brug for foder hen over foråret.

Kråseflint

Mangel på kråseflint forårsager rigtig mange trafikdrab på fasaner og agerhøns.

Det er ærgerligt at finde den ene af et par agerhøns eller dele af en flok kørt ihjel i vejkanten.

Derfor kan man eksempelvis smide en spand skarp grus iblandet lidt knuste skaller under eller ved siden af foderautomaterne.

Tørt sand kan også blandes i mellem kornet.

Netværk af automater

Og hvad kan jægeren, så gøre ved alt dette? Han eller hun kan etablere et netværk af små foderautomater rundt om i terrænet, hvor agerhøns og fasaner færdes.

Det er et tiltag, hvor alle jægere kan være med.

Agerhønsenes automater skal placeres rundt om i det åbne terræn, og der bør være et par automater på hver floks territorium, ligesom der skal være en automat pr. par.

Fasanautomaterne placeres i ledelinjerne, som fasanerne bruger på reviret. Endelig skal man huske at fodre fra august til juni, evt. hele året.

En af fordelene ved helårsfodring er, at såvel agerhøns som fasaner, lærer automaterne at kende, når de færdes rundt i terrænet.

På den måde kan de straks finde en foderplads, når der er brug for tilskudsfoder.

En af sidegevinsterne ved helårsfodring er også, at de fugle, som findes på terrænet, tilsyneladende ikke i så høj grad siver ud til naboterræner. Der er åbenbart foder nok i området.

Der er selvfølgelig forskel fra terræn til terræn på, hvor tæt foderautomaterne skal stå.

Man kan sige, at når man står ved én foderautomat, så skal man kunne se til den næste.

Mvh FoderTønden.

Categories: None

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

16760 Comments

Reply Travisreeld
3:15 PM on January 29, 2023 
It doesn’t count if you’re a sporadic gamer or an avid identical, iPhone Game Network has the a- unencumbered games download destined for you. From addictive puzzle games to real-time battle adventures, we’ve got something for everyone.
Reply Marvinontom
2:18 PM on January 29, 2023 
order generic lexapro online
Reply Rodolfoneunc
2:05 PM on January 29, 2023 
Jasper AI is the ultimate tool for businesses looking to improve their operations and streamline processes.
With advanced machine learning algorithms, user-friendly interface, and customizable options, Jasper AI provides valuable insights and predictions to help businesses make better decisions.
Its scalability and cost-effectiveness make it accessible to businesses of all sizes.
Don't miss out on the opportunity to see the real benefits of Jasper AI for yourself, visit our website now before the limited time offer expires https://tinyurl.com/j2rzujkz
Join hundreds of businesses that have already improved their operations with Jasper AI, unlock the secret to better business operations and discover the hidden benefits of Jasper AI.
This is your chance to take advantage of the personalized solution tailored to your specific needs and pain points, don't let it slip away and click on the link now https://tinyurl.com/j2rzujkz
https://tinyurl.com/j2rzujkz
Reply RonaldEvact
12:39 PM on January 29, 2023 
ivermectin 2mg generic stromectol
https://amoxil.science/# buy amoxicillin online uk
url=https://doxycycline.science/# says...
buy doxycycline online 270 tabs
order doxycycline 100mg without prescription
Reply Eddiesheep
12:10 PM on January 29, 2023 
Reply glimepiride otc
11:53 AM on January 29, 2023 
atorvastatin online atorvastatin 40 mg medication atorvastatin over the counter
Reply coumadin pills
11:52 AM on January 29, 2023 
order indomethacin indomethacin tablets indomethacin medication
Reply allopurinol 300mg otc
11:52 AM on January 29, 2023 
cheapest singulair 4mg singulair online pharmacy cheap singulair 10 mg
Reply DavidNetle
11:41 AM on January 29, 2023 
Reply Jameswak
11:29 AM on January 29, 2023 
?????oe o????? ?a???o,
pe???????y???, ?o?y??? ?o?y? ? ??c????a??? ??o????o?? ??o?o?

https://tinyurl.com/y7yfsn6x
Reply RonaldSlupe
11:09 AM on January 29, 2023 
buy generic doxycycline doxycycline generic
https://amoxil.science/# amoxicillin discount
url=https://zithromax.science/# says...
buy zithromax
generic zithromax 500mg